"word is applied" — Słownik kolokacji angielskich

word is applied kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo jest zastosowane
  1. apply czasownik + word rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In the past the word could be applied to any person or thing personified, not just a woman.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo