"word includes" — Słownik kolokacji angielskich

word includes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo obejmuje
  1. word rzeczownik + include czasownik
    Zwykła kolokacja

    A private word with the Yes Man automatically included her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo