"word hurts" — Słownik kolokacji angielskich

word hurts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krzywdy słowa
  1. word rzeczownik + hurt czasownik
    Zwykła kolokacja

    "You could stay here," he said as if the words hurt him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo