ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"word derives" — Słownik kolokacji angielskich

word derives kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo wywodzi się
  1. word rzeczownik + derive czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The word derives from the root that means to go or to walk.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo