"word connotes" — Słownik kolokacji angielskich

word connotes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo przywodzi na myśl
  1. word rzeczownik + connote czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But the word "organic" around 1970 connoted a great deal more than a technique for growing vegetables.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo