"word combines" — Słownik kolokacji angielskich

word combines kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo łączy
  1. word rzeczownik + combine czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Syntax is a set of rules governing how words combine to form grammatical meanings.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo