"word changes" — Słownik kolokacji angielskich

word changes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmiany słowa
  1. word rzeczownik + change czasownik
    Zwykła kolokacja

    The words have changed little in two and a half centuries.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo