ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"word based" — Słownik kolokacji angielskich

word based kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo oparło
  1. base czasownik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Something about the words "based on a true sto-ry" flashing across the screen has the ability to capture a viewer's attention unlike anything else.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo