ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"word appears" — Słownik kolokacji angielskich

word appears kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo pojawia się
  1. word rzeczownik + appear czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The word appeared in the course of the 12th century.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo