"wonderful picture" — Słownik kolokacji angielskich

wonderful picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cudowny obraz
  1. wonderful przymiotnik + picture rzeczownik
    Luźna kolokacja

    His lies were beautiful; they conjured up wonderful pictures in her mind.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo