"women scientist" — Słownik kolokacji angielskich

women scientist kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobiety naukowiec
  1. woman rzeczownik + scientist rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Brown also invited a succession of visiting women scientists from China.

    Podobne kolokacje: