"woman whispers" — Słownik kolokacji angielskich

woman whispers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szepty dla kobiet
  1. woman rzeczownik + whisper czasownik
    Zwykła kolokacja

    The pregnant woman whispered, "I should give it back to them?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo