"woman starts" — Słownik kolokacji angielskich

woman starts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta zaczyna
  1. woman rzeczownik + start czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The woman started to answer, but he cut her off.

    Podobne kolokacje: