"woman set" — Słownik kolokacji angielskich

woman set kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta umieściła
  1. set czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Much of his work centered on the depiction of young women set among flowers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo