"woman selected" — Słownik kolokacji angielskich

woman selected kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta wybrała
  1. select czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The program gives electronic security pendants to women selected from around the country.

    Podobne kolokacje:
Czy wiesz, że Twoja historia wyszukiwań jest dostępna po zalogowaniu w etutor.pl? Załóż darmowe konto i sprawdź!