BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"woman selected" — Słownik kolokacji angielskich

woman selected kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta wybrała
  1. select czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The program gives electronic security pendants to women selected from around the country.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo