"woman seeking" — Słownik kolokacji angielskich

woman seeking kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman seeks
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szukanie dla kobiet
  1. woman rzeczownik + seek czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    It was the first time in the town's 197-year history that a woman sought the position.

    Podobne kolokacje: