"woman represents" — Słownik kolokacji angielskich

woman represents kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta reprezentuje
  1. woman rzeczownik + represent czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    For such men and women represent the best America has to offer.

    Podobne kolokacje: