"woman reporter" — Słownik kolokacji angielskich

woman reporter kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): reporter dla kobiet
  1. woman rzeczownik + reporter rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "But we were free to come here to see you," a woman reporter said.

powered by  eTutor logo