"woman reaches" — Słownik kolokacji angielskich

woman reaches kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta dochodzi
  1. woman rzeczownik + reach czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The woman reached the top and stood waiting for them.

    Podobne kolokacje: