"woman murmurs" — Słownik kolokacji angielskich

woman murmurs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szmery dla kobiet
  1. woman rzeczownik + murmur czasownik
    Luźna kolokacja

    The two women standing on the other side of the table murmured hastily that she had, then exchanged long looks.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo