"woman lives" — Słownik kolokacji angielskich

woman lives kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): życia dla kobiet
  1. woman rzeczownik + live czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Women live longer than men because they really haven't been living.

    Podobne kolokacje: