"woman hugs" — Słownik kolokacji angielskich

woman hugs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta przytula
  1. woman rzeczownik + hug czasownik
    Luźna kolokacja

    Two women hugged and consoled each other, saying, "Everything that comes to pass is for the good."

    Podobne kolokacje: