"woman hisses" — Słownik kolokacji angielskich

woman hisses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): syki dla kobiet
  1. woman rzeczownik + hiss czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The women hissed and snarled at him as he scrambled past.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo