"woman grumbles" — Słownik kolokacji angielskich

woman grumbles kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): narzekania dla kobiet
  1. woman rzeczownik + grumble czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The old woman grumbled under her breath, it really was barely worth it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo