"woman grown" — Słownik kolokacji angielskich

woman grown kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta urosnąć
  1. grow czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Callie is a woman grown who knows her own heart.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo