"woman going" — Słownik kolokacji angielskich

woman going kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman goes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pójście dla kobiet
  1. woman rzeczownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    And no other woman gone from where she should be.

    Podobne kolokacje: