"woman fondles" — Słownik kolokacji angielskich

woman fondles kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta pieści
  1. woman rzeczownik + fondle czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The woman who had apparently meant to collar Nynaeve fondled the coiled silver leash she still carried and looked angry.

    Podobne kolokacje: