"woman fantasizes" — Słownik kolokacji angielskich

woman fantasizes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta fantazjuje
  1. woman rzeczownik + fantasize czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He is the type of man all women fantasize about.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo