"woman drowns" — Słownik kolokacji angielskich

woman drowns kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta topi
  1. woman rzeczownik + drown czasownik
    Luźna kolokacja

    A young woman had drowned last spring when she lost her footing going down below the abbey wall.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo