"woman dismounts" — Słownik kolokacji angielskich

woman dismounts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta zsiada
  1. woman rzeczownik + dismount czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Several well-dressed men and women had dismounted from their sedan chairs and stood with the bearers to watch.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo