"woman comes" — Słownik kolokacji angielskich

woman comes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta przychodzi
  1. woman rzeczownik + come czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The woman came over to my side of the car.

    Podobne kolokacje: