"with seasons" — Słownik kolokacji angielskich

with seasons kolokacja
Popularniejsza odmiana: with the season
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z porami roku
  1. with przyimek + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And with such a long season, perhaps most people didn't stay for the whole thing.

    Podobne kolokacje: