"with sails" — Słownik kolokacji angielskich

with sails kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z żaglami
  1. with przyimek + sail rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It was Jerry's first experience with sails of any sort.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo