"of sail" — Słownik kolokacji angielskich

of sail kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z żagla
  1. of przyimek + sail rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Now we can think about putting up some kind of sail.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo