"in one's sails" — Słownik kolokacji angielskich

in one's sails kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w czyjś żagle
  1. in przyimek + sail rzeczownik
    Silna kolokacja

    There is nothing like stealing a presidential election to put a little wind in a guy's sails.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo