"with one eye" — Słownik kolokacji angielskich

with one eye kolokacja
Popularniejsza odmiana: with eyes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z jednym okiem
  1. with przyimek + eye rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She looked up at him with those big brown eyes, and he wanted to do several things other than talk.

    Podobne kolokacje: