"with one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

with one's eyes kolokacja
Popularniejsza odmiana: with eyes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś oczy
  1. with przyimek + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She looked up at him with those big brown eyes, and he wanted to do several things other than talk.

    Podobne kolokacje: