BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"with officials" — Słownik kolokacji angielskich

with officials kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z urzędnikami
  1. with przyimek + official rzeczownik
    Silna kolokacja

    He said they have yet to meet with local officials or business people.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo