"among officials" — Słownik kolokacji angielskich

among officials kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wśród urzędników
  1. among przyimek + official rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The case is almost never discussed openly among senior officials.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo