"including officials" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w tym urzędników
  1. including przyimek + official rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The violence left at least 21 people dead, including 15 police and officials.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo