"with brushes" — Słownik kolokacji angielskich

with brushes kolokacja
Popularniejsza odmiana: with a brush
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ze szczotkami
  1. with przyimek + brush rzeczownik
    Silna kolokacja

    I have never seen anyone with so much brush on his face and body.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo