"with a brush" — Słownik kolokacji angielskich

with a brush kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ze szczotką
  1. with przyimek + brush rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I have never seen anyone with so much brush on his face and body.

    Podobne kolokacje: