"with an account" — Słownik kolokacji angielskich

with an account kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z kontem
  1. with przyimek + account rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I can see what's going on with my account almost in real time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo