"wire to one's account" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): drut aby czyjś konto
  1. wire czasownik + account rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The money has been wired to the foundation's account.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo