KURS BUSINESS ENGLISH -50%Podaruj sobie prezent na Mikołaja. Oferta tylko do niedzieli.Sprawdź

"window shakes" — Słownik kolokacji angielskich

window shakes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): koktajle mleczne okna
  1. window rzeczownik + shake czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The night split into a blinding white glare, and the windows in the front of the building shook as if a cannon had gone off.

    Podobne kolokacje: