"window of one's room" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okno z czyjś pokój
  1. room rzeczownik + window rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She stood by her sitting room window, looking out across the river.

    Podobne kolokacje:

podobne do "window of one's room" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "window of one's room" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik