"window creaks" — Słownik kolokacji angielskich

window creaks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okno skrzypi
  1. window rzeczownik + creak czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Now a window creaked open in the middle of the door.

    Podobne kolokacje: