"win picture" — Słownik kolokacji angielskich

win picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz zwycięstwa
  1. win czasownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The film also won best picture, best director (Billy Wilder) and best screenplay.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo