"win one's trust" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "win one's trust" po angielsku

"win one's trust" — Słownik kolokacji angielskich

win one's trust kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wygrywać czyjś zaufanie
  1. win czasownik + trust rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    You had to win his trust, make sure he hadn't told anyone.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo