"win for picture" — Słownik kolokacji angielskich

win for picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wygraj dla obrazu
  1. win czasownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This movie won the first Golden Rooster for best picture in 1981.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo